دلپسر - جوک - ققنوس چت - چت روم ققنوس
زندگی دو چیز به من آموخت :
....................................................................................
...................................................................................
.................................. که هیچ کدوم به تو ربطی نداره !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیلی وقته که میخوام چیزی بگم اما تا حالا روم نشده

د

د

دو

دوس

دو سه لیتر بنزین داری به من بدی ؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جون ميده با تو بريم ماهي‌گيري!
- چطور؟
- آخه هيچكس به اندازه تو كرم نداره!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي دوني اگه توي يک جيبت 80هزار تومان و توي جيب ديگرت يه چک پول باشه چي مي شه؟

بابات داد مي زنه مي گه: پدرسوخته! چرا شلوار منو پوشيدي؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرزوي جوجه تيغي: بغلش کنن.
آرزوي پاندا: عکس رنگي بندازه
آرزوي گوسفند: رو صندلي جلو وانت بشينه
آرزوي خر: نمي گم داغ دلت تازه نشه!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غضنفر شيلنگ آب ميگيره روي تلويزيون ميگه نگفتم اينجا فوتبال بازي نکنيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به ترکه میگن اگه آمریکا حمله کنه چی کار میکنی؟میگه:به نام خدا اول خونسردیمو حفظ میکنم بعد زنگ میزنم ۱۱۰ !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه میره تهران یه دختر خوشگل میبینه میگه:خانم ببخشید دوست دختر که میگن شمایی؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه به زنش میگه:برو مهرتو بذار اجرا،خونه بخریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به غضنفر میگن اگه همسر آیندت رو پیدا کنی چیکار میکنی ؟ میگه : یه چَک میزنم تو گوشش میگم تا حالا کجا بودی؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا معجزه کرد، آدمو آفرید توهم بیا یه معجزه کن ، آدم بمون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشمندان به یه نتیجه منطقی رسیدن:

از یه جائی‌ به بعد بحث کردن دیگه فایده ایی نداره،باید فحش بدی !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضنفر به همسرش :

عزیزم اگه موبایلت زنگ نمیزنه بدون منم… چون شارژ ندارم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علی دایی میره اردبیل نون بگیره

چادر سرش می کنه اونو نشناسن

تو صف خودشو می چسبونه به یه خانم تپل

خانومه میگه علی ول کن منم رضازاده !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هواپیما داشت سقوط می کرد

همه داشتند جیغ می زدند به جز غضنفر !

ازش می پرسن چرا تو ساکتی ؟!

میگه : ماله بابام که نیست بذار سقوط کنه !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غضنفر به زنش میگه :

اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میذاریم

اگه دختر بود اسم بابای تو رو !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به غضنفر میگن یه جمله بگو

که توش چای باشه …

میگه قوری !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چت میهن|میهن چت|مجید قشمی|جکتاريخ : شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ | 8:30 | نویسنده : مجید قشمی |
يه روز يه موش ميره خونه ي يه اصفهاني سو هاضمه مي گيره ميميره!!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يك اصفهانيه جوهر خودكارش تموم ميشه ترك تحصيل ميكنه!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه روز یه اصفهانی ازدواج میکنه برای اینکه خرجش کمتر بشه تنها میره ماه عسل!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه روز يه اصفهاني قرص اكس مي خوره ميره تو تاكسي دونفر را حساب ميكنه!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصفهانيه يه موز ميخوره تا يه هفته دستشويي نميره!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه وزنه محکم از بالاي يه ساختمون مي افته روي پاي يه اصفهاني، اصفهاني داد ميزنه:آخ! کفشم، اوخ!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه حاکم میشه بهش میگن حکم کن میگه پیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه از یکی می پرسه ساعت چنده ؟ می گه ۹ شب ! می گه دهن منو گائیدین از صبح تا حالا هرکسی یه چیزی می گه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یارو میگن طاقت شنیدن خبر بد داری ؟

میگه آره ، گفتن بابات مرد !

گفت: خاک تو سرت فکر کردم یارانه ها رو قطع کردن !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ | 7:45 | نویسنده : مجید قشمی |

چوپان دروغگو مي ميره تو قبر ميپرسن اسمت چيه؟ميگه دهقان فداكار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معتاده میگن فرق تو با  ورزشکارها چیه؟

میگه اونا تکنیکی کار میکنن ما پیکنیکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غضنفر مي‌ميره مي‌ره اون دنيا، ازش مي‌پرسن چي شد مردي؟ ميگه داشتم شير مي‌خوردم ! ميگن: شيرش فاسد بود؟ ميگه نه بابا، گاوه يهو نشست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به غضنفر ميگن چرا ميري سربازي؟ ميگه والا فقط به خاطر مرخصي هاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو تا ماشين با هم تصادف مي‌كنند. افسر مياد و مي‌پرسه: كدومتون مقصر بوديد؟ غضنفر ميگه: والله من خواب بودم، نديدم از ايشون بپرسيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قزويني ها به توالت ميگن زورخونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غضنفر به زنش میگه سه تا حیوون رو نا ببر که با حرف خ شروع بشه میگه خودت خواهرت خدا بیامرز مادرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ : پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ | 2:49 | نویسنده : مجید قشمی |
شنیدم تو ۳ ساعت ۳ کیلو لاغر کردی
ای ناقلا! دماغتو عمل کردی!؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به غضنفر می گن اگه دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی می گه من فعلا می خوام «
درسمو ادامه بدم !!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید. مردی که پشت تلفن «
بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غضنفر عاشق می شه روی در خونشون تابلو می زنه بزودی  «
در این مکان عروسی برگزار می شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از دست زمانه تیر باید بخوری
دائم غم ناگزیر باید بخوری
صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست
بچه تو هنوز
شیر باید بخوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر قرار باشه بين گل و گلدون يکيش رو انتخاب کنم…من گلدون رو انتخاب مي کنم تا توروتوش بزارم….آخه تو بهترين کود دامي دنيايي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دختر : خیلی تنگه !
پسر : باشه آروم میکنم
دختر : اخ دردم میاد !
پسر : فقط اولش درد داره بعد خوب میشه !
دختر :اخ درش بیار
پسر :
اره فایده نداره باید یه حلقه دیگه انتخاب کنیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگه اس ام اس جدید نداری لااقل عکستو بفرست تا کمی بخندیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چت میهن|میهن چتتاريخ : پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ | 2:19 | نویسنده : مجید قشمی |
دوست دارم با تو بخوابم
من و تو تنها با هم بخوابیم
من بی تو خوابم نمی بره
با شلوار خوابم نمی بره
کجایی
زیرشلواریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تركه داشت گريه مي كرد. باباش پرسيد چي شده؟ گفت: عاشق شدم! باباش گفت حالا عاشق كي هستي؟ گفت: هر كسي كه شما صلاح بدوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بند تمبونتيم، ولمون كني هم ما ميريم هم آبروتو مي بريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بچه تركه از پدرش مي‌پرسه: بابا، ماه نزديك‌تره يا اصفهان؟ تركه ميزنه پس گردنش و ميگه: آخه پدرسگ، معلومه ديگه، مگه تو از اينجا ميتوني اصفهان رو ببيني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اگر اصفهاني برات يه اس ام اس (پيامك) داد ، بدون كه به يادته ، اگردو تا اس ام اس (پيامك) فرستاد بدون كه خيلي خاطرت مي خواد ، اگر سه تا اس ام اس (پيامك) فرستاد ، بدون كه موبايل مال خودش نيست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مي دوني سر دره مطب جراحي پلاستيك چي نوشته؟لولو تحويل ميگيريم هلو تحويل ميديم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  از خـدا يـه گل خواسـتــم،اون بـه مـن يـه بـاغ داد من از خدا يه درخت خواستم،اون به من يه جنگل داد ميترسم از خدا تو رو بخوام بهم يك گله گوساله بده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به لره ميگن بچت حشيش مي‌كشه ميگه حشيش چيه؟ ميگن يه چيزيه كه آدم مي‌كشه و ميره تو فضا. شب پسرش مياد خونه و لره بهش ميگه اصغر حشيش مي‌كشي؟ پسره ميگه نه بابا چطور مگه؟ لره ميگه خفه شو پدر سگ، مردم تو آسمونا ديدنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ : پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ | 1:58 | نویسنده : مجید قشمی |
غضنـفر می ره توالت افتابه رو می شـکنه یکی می گه چـرا افتابه رو شکوندی؟ «
می گه ایلده واسـه من فیگور می گیره پدر سگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه غضنفر میمـیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشـته میان سراغش. ۲تاشـون سوال می کردن… «
۶۰ تاشون حالـیش می کردن!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي خواستم شـمع باشم تا آخر عمر برات بسوزم... ولي نامرد اديسون برق رو اختراع كرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي صرف جويي در مصرف سوخت از خانمهاي عزيز خواهشمنديم با اولين بوق سوار شوند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به تركه ميگن چرا زنتو باچاقو كشـتي ميگه والا وضع ماليمون خوب نبود كه تفنگ بخرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   از لـره مي پرسن؟ چه طوري لر شدي ؟مي گه: اولش تفريحي بود

   به لره ميگن علـي يارت ميگه ما تيممون تكميله يار خودتون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يه روز به لره مي گن : دو دو تا ميگه : 4 تا مي گن :اه اه جكو خراب كردي رفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چت میهن|میهن چت|تاريخ : پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ | 1:43 | نویسنده : مجید قشمی |
به ترکه می گن می تونی نقش یوسف رو بازی کنی ؟
می گه من حرفی ندارم . فقط می ترسم نتونم روی زلیخا رو زمین بندازم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سر شمار : ببخشید خانوم شما چند نفرید؟

زن : منو این كره خر و اون توله سگ و

اون موش مرده و اون غول بیابونی!!!

سرشمار : ببخشید خونه تون باغ وحشه؟

زن : آره، منم خرم كه با بابای گوریل اینا زندگی میكنم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارو شب عروسیش پشت به عروس میخوابه عروس میگه چرا اینجوری میکنی؟؟؟میگه: ازدواج کردم این کثافت کاری هارو بزارم کنار!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسر بچه از ته کلاس میاد جلو به معلمش می گه: خانوم، حاضرین با من ازدواج کنین؟ معلم می گه برو بگیر بشین، من حوصله بچه ندارم. پسر می گه: خب اشکالی نداره پیشگیری می کنیم!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکه رنگ در خونشونو عوض میکنه ،تمام خانواده و فک و فامیلش گم میشن !
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجید قشمی|قشم|قشمی|چت بندر |چت قشم |چت روم بندری ها|بندری ها|
چت روم ایرانی فارسی, پارس چت,چت روم تهران,چت روم گیشا,چت روم اصلی, چت فارسی ایران ,چت روم ایرانی|چت روم,اف ام چت,چت اف ام,چت باران,چتروم تهران,میهن,ناز,اواز چت,نایک چت,چت فارسی,عسل چت چت,چت روم,چت روم فارسي,چت روم نايك,اف ام,باران,عسل,چت روم نايك,چت روم باران,چت روم عسل,عسل چت,باران چت,اف ام چت  آرتــــــــــــــــــا چـــــــــــــــت,چت گروپ,برف چت,ققـنوس چـت,اف ام چت,جیگر چت,اف ام چت,چت روم تربتی ها,امیدچت,اهوازچت,بلاگ چت,گروپ چت,چت 0098,برره چت,تجارت چت
چت روم یاهو,چت یاهو,عسل چت,چت روم عسل,اف ام چت روم عسل/چت روم اف ام چت/باران چت/چت باران/کلیک چت/کلوب چت/اف ام چت/پی ام سی چت/آسان چت/ناز چت/چت ناز/ ناناز چت/آوین چت/کیمجان چت/فانوس چت/چت روم     

    گلستان چت,سایت گلستان,از اینجا بیا تو چتروم گلستان
    دوستیابی | اف ام چت| گلستان چت
    سایت چت گرگان,استان گلستان
    گنبدکاووس چت ,سایت چت دختر پسرای گنبدکاووس چت
    مینودشت چت,سایت دوستیابی و چت دختر پسرای مینودشت  chatroom golestan, golestanchat, gorganchat, ارتا چت, از اینجا بیا تو اف ام چت گلستان چت, از اینجا بیا تو چتروم گلستان, از اینجا بیا تو گرگان, از اینجا بیا تو گلستان, استان گلستان, اف ام چت, ام ســــــــــــون چـــــــــت, ام سون چت, باران چت, بندرترکمن چت, بندرگز چت, تصاویر و عکس گلستان, دختر پسرای وفا چت گلستان, دختر گلستانی, دوستیابی گلستانی ها, سایت ایرانی اف ام چت, سایت دوستیابی دختر پسرای گرگان چت, سایت دوستیابی و چت گرگان, سایت دوستیابی گلستان, سایت چت باران, سایت چت گرگان, سایت گرگان, سایت گلستان, علی‌آباد چت, مینودشت چت, وفا چت, وفــــــــا چت, پسر گلستانی چت, چت, چت اف ام, چت باران, چت روم استان, چت روم ام, چت روم باران, چت روم فارسی اف ام چت, چت روم وفا, چت روم گلستان, چت فارسی گلستان, چت گرگان, چت گلستان, چتروم گلستان ایرانی, کردکوی چت, گرگان چت, گلستان چت, گنبدکاووس چت
چت روم فارسی چت ایرانی اف ام چت چت رایگان چت روم چت روم برای وبلاگ 
جوک,جک,جوکستان
ایران جک
جك و لطیفه و اس ام اس جک امروز
جوک باران - جك - جوك - اس ام اس - په نه په - داستان طنز. ... برچسب‌ها: جك غضنفر


تاريخ : چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ | 3:52 | نویسنده : مجید قشمی |
یه روز مدیر مهد كودك به یكی از بچه ها میگه:
تو مامان داری؟ میگه نه!
میگه بابا داری؟ میگه نه!
مرده میگه پس چی داری؟ میگه جیش دارم!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پی ازدواج یوزارسیف در بسیاری از مدارس دخترانه عزای عمومی اعلام شد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاضی: اگر جواب ندی پدرت را در می آوریم.
متحم:خدا پدرتو بیامورزه! پدر من سالهاست كه در زندان است!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن تو زندگیت مثل ویروسه!!! 
اگه وارد زندگیت بشه:
1. جیباتو Search می کنه!
2. پولاتو Delete می کنه!
3. خانوادتو Edit می کنه!
4. ارتباط با دوستاتو Cut می کنه!
5. دفترچه تلفن موبایلتو Scan می کنه!
6. خوشیاتو Cancel می کنه!
7. آخرش هم مخت Hang می کنه!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند تا توله سگ برای باباشون تولد می گیرن روی کیک می نویسن: پدرسگ! تولدت مبارک!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسره از باباش میپرسه بابا فرق حادثه با بدبختی چیه ؟ میگه پسرم فکر کن ما رفتیم شمال یه موج بزرگ میاد مادرتو میبره تو دریا، به این میگن حادثه. حالا اگه یکی پیدا شه مادرتو نجات بده بهش میگن بدبختی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصفهونیه از ماه عسل بر میگرده ازش میپرسن خوش گذشت میگه خیلی میگن پس چرا زنت گریه میکنه میگه اخه دیدم خرجمون زیاد میشه اونو با خودم نبردم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یك روز یك گنجشك با یك موتوری تصادف می كند و بی هوش می شود. وقتی به هوش می آید، می بیند در قفس است. می زند توی سرش و می گوید: «بیچاره شدم، موتوریه مرد!»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجید قشمیتاريخ : سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰ | 7:8 | نویسنده : مجید قشمی |
  • وهابیت
  • گردشگری